De PAW Heatbloc MC: zelfregelend hydraulisch evenwicht

De PAW Heatbloc MC: zelfregelend hydraulisch evenwicht

CV-pompen hebben de afgelopen jaren een revolutie ondergaan. De moderne, hoog-efficiëntiepomp is in weinig nog te vergelijken met de standaard, niet geregelde pomp. Spijtig genoeg worden de slimme HE-pompen in werkelijkheid meestal niet optimaal gebruikt. De zelfregelende HE-pomp kan soms verkeerd reageren indien er meerder CV-pompen aangesloten worden op één collector:

- Gedurende het grootste gedeelte van het jaar zijn niet alle kringen in werking. Van zodra er een extra pomp inschakelt, daalt het drukverlies, waardoor alle kringen systematisch gaan dicht moduleren, met vermogens- en comfortverlies tot gevolg…

- Als reactie hierop worden de HE-pompen meestal manueel op maximaal vermogen ingesteld, hetgeen het energieverbruik weer doet stijgen en de rentabiliteit van de investering teniet doet.

PAW, specialist in CV-pomptechniek gedurende meer dan 50 jaar, heeft speciaal voor verwarmingsinstallaties met meer dan één CV-pomp het Heatbloc MC-systeem ontwikkeld:

- de CV-pomp wordt zoals voorheen ingeschakeld ifv de bestaande cv-sturing.

- de modulatie van de pomp wordt geregeld door het PWM-signaal van de nieuwe, ingebouwde PAW-sturing die het drukverlies per kring meet én controleert.

VOORDELEN:

- voor de eindgebruiker:

 • langere levensduur van de pomp
 • effectieve elektriciteitsbesparing
 • stiller in werking, minder stromingsgeluiden
 • hoger comfort
 • geen onnodig warmtetransport en dus minder verliezen en een lager verbruik
 • online monitoring mogelijk

- voor de vakman:

 • tijdswinst: loop niet langer naar de pomp: tot zes CV-kringen kunnen in één keer en snel ingeregeld worden
 • hoger rendement: de HE-pomp wordt (eindelijk) ingezet zoals het hoort
 • perfecte vermogensverdeling: steeds het gewenste vermogen per kring, ongeacht het aantal kringen in werking
 • Universeel inzetbaar met elke bestaande CV-sturing
 • Toepasbaar van één- tot zes wooneenheden per MC-sturing.
 • online monitoring mogelijk
 • Verhoogde klanttevredenheid
De PAW Heatbloc MC: zelfregelend hydraulisch evenwicht