Meest gestelde vragen over de zonneboiler en thermische zonne-energie.

 • Hoe werkt een zonneboiler?
 • Wat kost een zonneboiler?
 • Telt een zonneboiler mee bij de berekening van de energieprestatie (EPB)?
 • Is er genoeg zonlicht in België?
 • Heb ik ook warm water op een bewolkte dag?
 • Wat is het verschil tussen zonnecollectoren en fotovoltaïsche cellen?
 • Hoe plaats je een zonnecollector?
 • Hoeveel zonnecollectoren heb ik nodig?
 • Heb ik een vergunning nodig?
 • Kan ik een zonneboiler combineren met de bestaande warmwaterinstallatie?
 • Is thermische zonne-energie een volwaardig alternatief voor verwarming op gas, mazout of elektriciteit?
 • Kan ik mijn woning verwarmen met een zonneboiler?

Hoe werkt een zonneboiler?

Een zonneboiler zet zonnestraling om in warmte en slaat die warmte op in een voorraadvat met water. De hoofdonderdelen van een zonneboiler zijn de zonnecollector, de leidingen, het voorraadvat, de regeling en de naverwarming.

1. De zonnecollector vangt het invallende zonlicht op en zet het om in warmte. De collector geeft de warmte door aan een vloeistof die de zonnewarmte van de collector naar het opslagvat brengt.

2. De vloeistof circuleert in de leidingen tussen de collector en het voorraadvat. De vloeistof neemt warmte op in de collector en geeft die af aan het water in het voorraadvat. De afgekoelde vloeistof wordt dan weer naar de collector gepompt om opnieuw op te warmen.

3. Het voorraadvat zorgt ervoor dat de door de zon geproduceerde warmte wordt bijgehouden tot op het moment dat er warm water nodig is. Bij voldoende zonlicht kunnen de zonnecollectoren het water in het voorraadvat gemakkelijk opwarmen tot boven 60°C.

4. De regeling schakelt de pomp aan zodra de zonnecollector warmer is dan het water in het voorraadvat. Ze beschermt eveneens tegen bevriezing en oververhitting.

5. Als de zon niet voldoende warmte levert, zorgt de naverwarming ervoor dat de gewenste temperatuur bereikt wordt. De naverwarming is mogelijk een elektrische weerstand, een doorstroomtoestel op gas of de CV-ketel. Bij een duoboiler zit de naverwarming in het voorraadvat.

Wat kost een zonneboiler?

De jaarlijkse energiekosten voor de productie van warm water zullen met een zonneboiler slechts de helft bedragen in vergelijking tot de verbruikskosten van een traditionele boiler. Daartegenover staan de hogere investeringskosten.

Voor een gezin van 3 à 4 personen rekenen we ongeveer op een prijs van 3000 tot 5000 euro (excl. BTW) materiaalkosten en 1000 euro voor de installatie. Afhankelijk van het systeem waarmee we de zonneboiler vergelijken, betekent dat meerkosten van ongeveer 2000 tot 4000 euro + 500 euro installatiekosten.

U kunt via het gewest of de netbeheerders, sommige provincies of gemeenten ook rekenen op enkele premies voor uw zonneboiler waardoor de terugverdientijd korter wordt. Bovendien moet je bij de installatie van een zonneboiler ook rekening houden met het feit dat de energieprijzen de volgende jaren zullen stijgen waardoor de zonneboiler nog sneller terugverdiend wordt.

Telt een zonneboiler mee bij de berekening van de Energieprestatie van een woning?

Bij de verkoop of verhuur van een huis moet een EPB of energieprestatieberekening uitgevoerd worden. De installatie van een zonneboiler heeft een positieve invloed op het energieverbruik en daarmee ook de kwaliteit van een gebouw. De energiebesparing die een zonneboiler realiseert, wordt immers meegerekend in de zogenaamde EnergiePrestatie van de woning. De EnergiePrestatieRegelgeving stelt een aantal eisen voor isolatie, energieprestatie (isolatie, verwarmingsinstallatie, zonne-energie...) en binnenklimaat van een gebouw.

Is er genoeg zonlicht in België?

De zon schijnt in België ongeveer 1600 uren per jaar. Dat is voldoende om uw zonneboiler te laten renderen. Zelfs in een grauw landje als België is er dus genoeg zon om de helft van ons warm water aan te maken. Met behulp van een zonneboiler kan je je dus een groot deel van het jaar gratis wassen.

Heb ik ook warm water op een bewolkte dag?

Ja hoor. Een zonneboiler maakt niet alleen gebruik van het rechtstreekse zonlicht op een zonnige dag maar ook van het diffuus licht op een bewolkte dag. Wanneer er wolken voor de zon drijven, zal het rendement van uw zonneboiler dalen, maar blijft hij warmte opwekken.

Wat is het verschil tussen zonnecollectoren en fotovoltaïsche cellen?

Zonnecollectoren maken gebruik van de warmte van de zon door een vloeistof op te warmen in een buizensysteem. Die vloeistof wordt gebruikt om het water in een opslagvat op te warmen. Fotovoltaïsche zonnepanelen of cellen zetten zonlicht om in elektriciteit door gebruik te maken van silicium, een halfmetaal met hoge foto-elektrische eigenschappen.

Hoe plaats je een zonnecollector?

De plaatsing van een zonnecollector kan zowel op een plat dak als op een zadeldak. De plaatsing op een plat dak heeft als voordeel dat de zonnecollector optimaal georiënteerd kan worden, met de meest geschikte hellingsgraad. Bij plaatsing op een plat dak, is het wenselijk dat voorafgaand een stabiliteitsstudie wordt uitgevoerd. Bij plaatsing op een hellend dak kan de zonnecollector in het dak worden geïntegreerd, of erop gemonteerd worden. Om het hoogste rendement te halen wordt een zonnecollector best zuidwaarts georiënteerd maar ook een zuidwestelijke of zuidoostelijke oriëntatie levert goede resultaten op. Bij een meer westelijke of oostelijke oriëntatie daalt het rendement met 20 % wat gecompenseerd kan worden door een extra collector of de hellingsgraad van de collectoren aan te passen. De hellingsgraad ligt idealiter tussen 20° en 60° maar de huidige systemen zijn zo efficiënt dat zelfs bij een horizontale plaatsing nog een rendement wordt gehaald van meer dan 80% in vergelijking met een ideale hellingsgraad.

Hoeveel zonnecollectoren heb ik nodig?

Dat hangt natuurlijk af van uw watergebruik dat zelf dan weer afhangt van de grootte van uw gezin. De oppervlakte van de collectoren moet uw huis van warm water kunnen voorzien aan een temperatuur van 60°C. Men rekent op basis van het gemiddelde watergebruik op 1 tot 1,5 m² zonnecollector per bewoner. Wat betreft de opslagcapaciteit van het opslagvat reken je best op 50 tot 60 liter water per m² zonneccollector. Op die manier kan het warm water twee dagen lang gestockeerd worden.

Heb ik een vergunning nodig?

In de meeste gevallen is het niet nodig in Vlaanderen om een vergunning te hebben om een zonneboiler te installeren. Sinds 1 december 2010 is het plaatsen van zonnepanelen is in de meeste situaties vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning. Op een plat dak is de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld als de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komt. Op een hellend dak is de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld als ze geïntegreerd worden in het hellend dakvlak: op de dakbedekking of ter vervanging ervan. De plaatsing mag niet strijdig zijn met de voorschriften van een bijzonder plan van aanpak (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning. De vrijstelling geldt niet wanneer er een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening zou bestaan, goedgekeurd door de gemeenteraad en deputatie, die de plaatsing meldingsplichtig maakt. In dat geval geldt geen vergunningsplicht maar moet de plaatsing minstens 20 dagen voorafgaand aan de werken gemeld worden. Bij beschermd erfgoed is vrijstelling enkel mogelijk na goedkeuring door het Agentschap Ruimte en Erfgoed. Vraag dus altijd eerst advies aan uw gemeente.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de regels anders. Daar heb je geen vergunning nodig als je paneel niet vanaf de openbare ruimte zichtbaar is. Je kan de zonnepanelen dan bijvoorbeeld in het dak inwerken, of evenwijdig aan het dak vestigen op voorwaarde dat ze minstens 30 cm van de dakrand zijn verwijderd.

Kan ik een zonneboiler combineren met de bestaande warmwaterinstallatie?

In de meeste gevallen gaat dat probleemloos. De zonneboiler is niets anders dan een voorverwarming van uw sanitair tapwater. Indien uw naverwarming bestaat uit een boiler op gas of mazout kunt u vrijwel altijd een zonneboiler aansluiten. Vraag echter steeds advies aan uw fabrikant of installateur.

Een volwaardig alternatief voor verwarming op gas, mazout of elektriciteit?

In samenwerking met uw architect of installateur bepaalt u uw warmwaterbehoeften. Het rendement van een ideale installatie ligt vaak op 50% of meer maar haalt zelden de 100%. In de zomer zult u waarschijnlijk vaak die 100% halen, in de winter is dat onwaarschijnlijker. Het heeft ook te maken met het feit dat vanaf een bepaald kritisch punt het rendement per extra zonnecollector daalt. Wanneer u het hele jaar door 100 % zou willen halen, zou de investering te groot zijn. U zult dus vrijwel altijd naverwarming nodig hebben op basis van gas, mazout of elektriciteit om uw huis van warm water te voorzien. In een vakantiehuis dat u vooral in de lente of zomer gebruikt zal het rendement natuurlijk wel veel hoger liggen.

Kan ik ook mijn woning verwarmen met een zonneboiler?

In de winter, wanneer de behoefte aan warmte het grootst is, levert de zon het minste energie. Toch kan de zon een bijdrage leveren aan de woningverwarming. Meestal gebeurt dat in combinatie met een zonneboiler voor sanitair warm water. Het aandeel van de zon zal in klassieke oudere woningen nooit meer dan 10 à 25 % van de verwarmingsbehoefte bedragen. Bij Lage Energiewoningen en Passiefhuizen kan een correct gedimensioneerde zooneboiler-combiysteem wel tot 50 % en meer van de verwarmingsbehoeften dekken. 100 % dekking is in ons klimaat niet mogelijk en daarom blijft een aanvullend verwarmingssyssteem noodzakelijk.

Bron: www.belsolar.be